Материали 31-40 от 1123

Емитивен туристически пазар 8 стр.

Емитивен туристически пазар

Причината за изборът ни на национален емитивен туристически пазар на Гръцката република е породена от няколко причини. Една от тях е многовековната история и интересна култура на страната, последвани от благоприятно й разположение в югоизточната част...
lubega
0 0
Антропогенни ресурси на Италия 14 стр.

Антропогенни ресурси на Италия

Италия е държава в Европа с площ 301 230 кв.км. и с население 60 681 514 млн. жители. Официалния език е италиански, а валутата е евро. Италия има предимно планински релеф на север са разположени Алпите, южно от Алпите е Паданската равнина...
nerven
0 0
Изследване действието на социалната власт при продажбите 5 стр.

Изследване действието на социалната власт при продажбите

Влезте в ролята на таен клиент и се опитайте да разпознаете прилагането спрямо вас на някоя (а може и няколко едновременно) от стратегиите за продажби. Анализирайте как сте се почувствали и защо сте реагирали по даден начин...
messi
0 3
Развитие на туристическия продукт на акционерно дружество quotМусалаquot 10 стр.

Развитие на туристическия продукт на акционерно дружество "Мусала"

Днешно време туризмът се третира като отрасъл, който много бързо променя темповете си на развитие и усъвършенстване, което се отразява изцяло върху икономиката на дадена страна...
gecata_maina
0 0