Материали 91-100 от 1123

Състояние тенденции и проблеми на туристическото развитие в община Белоградчик 72 стр.

Състояние, тенденции и проблеми на туристическото развитие в община Белоградчик

Туризмът е признат за една от най-динамичните бизнес сфери в света и засяга всички аспекти на обществения живот – икономическа, социална, политическа и духовна...
lubega
0 0
Теория за конкуренцията Ситуации на конкуренция 14 стр.

Теория за конкуренцията. Ситуации на конкуренция.

Теория за конкуренцията. Ситуации на конкуренция. Ситуации, породени от потребностите, интересите, ресурсите, производството и икономическите резултати. Информационно осигуряване на решаването на ситуации...
gecata_maina
0 0
Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности 17 стр.

Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности

Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности. Критерии и показатели за конкурентоспособност на туристическия продукт. Критерии за сложност, творческа активност, дисциплина и интензивност на труда...
rusev02
0 0
Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации 144 стр.

Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации

Туристическата индустрия би могла да се представи като група от конкуренти, произвеждащи материални блага и услуги, които се съревновават директно едни с други...
nerven
0 0
Състояние проблеми и перспективи на голф туризма по северното Черноморие 96 стр.

Състояние, проблеми и перспективи на голф туризма по северното Черноморие

Голф туризмът е бързо развиващ се бизнес, който се оценява на 12 млрд. долара годишно. Голфърите харчат средно повече пари от останалите туристи. Статистиката сочи, че всяка година по света се строят около 1000 нови голф игрища...
gecata_maina
0 0
Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър 73 стр.

Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър

Туризмът и съответно хотелиерският бизнес са много чувствителни към факторите на околната среда. Цялостният анализ на обкръжаващата среда определя нуждата от разработване на ефективна маркетингова и организационна политика...
gecata_maina
0 0
Български черноморски туризъм свръх развитие или трайно развитие 98 стр.

Български черноморски туризъм – свръх развитие или трайно развитие

Основната теза, която се развива за решаване на проблемите на конкурентноспособността на туристическия продукт е свързана с повишаване на неговото качество...
ivan40
0 0
Състояние и перспективи на културния туризъм в град Шумен и региона 88 стр.

Състояние и перспективи на културния туризъм в град Шумен и региона

Задълбочаването на интеграционните процеси между отделните държави по света насочва вниманието на туристическата индустрия към търсенето на нови туристически пространства, чиято цел не се изчерпва само с осигуряване на забавления и развлечения за...
rusev02
0 0