Материали 21-30 от 1123

Продуктова специализация на туристическия район Родопи 46 стр.

Продуктова специализация на туристическия район Родопи

Понятието "туризъм" в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разстояния. А в смисъл това е "обиколка", "разходка"...
cblock
0 1
АТР на Черна Гора 17 стр.

АТР на Черна Гора

Географско положение, граници и териториален обхват. Основни туристически ресурси по райони. Плев. Подрайонът на Дурмитор-Синеявина и каньонът на р. Тара. Биело Поле. Зетско-Морачанският подрайон обхваща Никшичкото поле. Подгорица...
ivan40
0 0
Организиране на туристическо пътуване до Мюнхен 8 стр.

Организиране на туристическо пътуване до Мюнхен

Нашето специализирано предприятие организира пътувания като обхваща цялостната подготовка и провеждане на групови и индивидуални туристически пътувания срещу обща цена, включваща основни и допълнителни услуги...
cblock
0 0
Развитие на културно-исторически туризъм в грВелико Търново 6 стр.

Развитие на културно-исторически туризъм в гр.Велико Търново

България има изключително богато културно-историческо наследство, акумулирано през вековете в един истински кръстопът на култури. Традиционният поминък и техники за обработка на земята, съчетани с езически и християнски празници, са оформили...
daniche90
0 1
Добри практики за опазване на околната среда - програма за ограничаване на ползването на вода в хотела 17 стр.

Добри практики за опазване на околната среда - програма за ограничаване на ползването на вода в хотела

България е известна туристическа дестинация, разполагаща с богато историческо, културно и природно наследство. През 2010 г. страната е посетена от над 6 милиона туристи, като според Световната организация по туризъм броят им се очаква да нарасне...
silviQ
0 1