Материали 41-50 от 1123

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2008 - 2013 11 стр.

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2008 - 2013

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма е документ, който разработва стратегически цели, приоритети, специфични цели, задачи, дейности и проекти, чиято успешна реализация ще доведе до развитие и управление на туристическите дейности...
gecata_maina
0 0
Значение на туризма в Ирландия 16 стр.

Значение на туризма в Ирландия

Понятието "туризъм" е с френски произход и неговото значение, преведено буквално, гласи: "обиколка", но в съвременността обаче то има твърде много възможни и еднакво реални определния и интерпретации...
messi
0 0
Комуникация и управление 16 стр.

Комуникация и управление

Системният анализ е методология, използвана още в Античността за изследването на сложни обекти, съставени от множество отделни елементи, взаимоотношенията и взаимодействията между които ги констититуират в даден момент и място като една цялостност или....
ndoe
0 0