Материали 61-70 от 338

Обществено мнение и бизнес комуникация 6 стр.

Обществено мнение и бизнес комуникация

Бизнескомуникация в буквален превод означава делово общуване, но под "Бизнескомуникации" обаче не се разбира съвкупността от всички делови отношения с контрагента т.е. кредитни и контролни институции, партньори и клиенти...
messi
6 1
Умение за участие в делово съвещание 5 стр.

Умение за участие в делово съвещание

Комуникацията е основна функция на всеки бизнес. Независимо дали е писмена или устна, тя е проводникът, чрез който бизнесът говори на своите потребители. Тя е механизмът, чрез който управленито влияе на работещите и напътства дейността им...
ndoe
13 1
Организация на маркетинговите комуникации 15 стр.

Организация на маркетинговите комуникации

Видове рекламни агенции. Функции и вътрешно-фирмена организация на маркетинговите комуникации. В рекламния процес могат да се обособят четири участника: клиент, медия, агенция, аудитория...
rusev02
0 0
Бизнес комуникации и PR 18 стр.

Бизнес комуникации и PR

Превръщането на човека от животно в човек преминава през 2 етапа: филогенетичен - антропогенезис – произход, историческа еволюция на човека; онтогенетичен - онтогенезис – цивилизационно развитие на човека...
nerven
23 3
Стопанска кореспонденция Писма за връзки с обществеността 6 стр.

Стопанска кореспонденция. Писма за връзки с обществеността.

Стил, съдържание и език на документите - писмата за връзки с обществеността, Поздравителните писма, Състрадателните и съболезнователните писма, Писмата-покани, поканите и отговора на покани...
cblock
14 0
Бизнес комуникации 31 стр.

Бизнес комуникации

Разгледани са същността и характерните черти на бизнес комуникациите, функции и цели, видовете комуникации, условия за ефективна бизнес комуникация, принципи, подробен обзор е направен и на бариерите, които могат да възникнат в процес на комуникация...
lubega
20 3