Материали 101-110 от 338

Делова Кореспонденция 25 стр.

Делова Кореспонденция

Същност и форми на деловото общуване, принципи на деловите контакти, Правила за водене на деловата коренспонденция, Делови доклади и устни комуникации, Умения да се водят междуфирмени преговори...
lubega
6 1
Комуникации - определение и видове 12 стр.

Комуникации - определение и видове

Терминът "комуникация" се появява в научната литература от началото на 20-те години на XX в. Терминът е с латински произход communication- от communicare, което озночава: съобщения, свръзка на едно място с друго; съобщителни средства; съобщаване
gecata_maina
13 3