Материали 1-10 от 339

 Политическа комуникация Същност форми и средства на предизборната комуникация 5 стр.

Политическа комуникация. Същност, форми и средства на предизборната комуникация.

Терминът "комуникация" се появява в научната литература от началото на 20-те години на XX в. От латински език communication- съобщения, свръзка на едно място с друго; съобщителни средства; съобщаване, известие, предаване. В различните теории...
loli
79 6
Невербална комуникация 11 стр.

Невербална комуникация

1) Същност, значение и роля на невербалното общуване. 2) Етикет при взаимно запознанство и представяне. Ръкуването – визитна картичка на представянето ни. Техники на ръкуване. 3) Жестове, пози, разстоянието в общуването. 4) Мимика. Манери. Походка.
Simonsita
53 5
Организиране и провеждане на коктейл по случай 10-годишнина на фирма 3 стр.

Организиране и провеждане на коктейл по случай 10-годишнина на фирма

Коктейлът е светска проява, която има своите дълбоки исторически корени. По време на Римската империя, аристокрацията се забавлявала не само с гладиаторски борби, но и с безкрайни хранителни празници. Понякога те траели с дни и едва ли е съществувал...
mOn
40 5