Материали 1-10 от 17

Основи на воденето на преговори 26 стр.

Основи на воденето на преговори

В най-широк смисъл преговорите са комуникационен процес, имащ за цел достигане до споразумение с другите хора, когато някои от нашите интереси са споделени, а други са противопоставящи се...
silviQ
0 0
Стопанска кореспонденция Писма за връзки с обществеността 6 стр.

Стопанска кореспонденция. Писма за връзки с обществеността.

Стил, съдържание и език на документите - писмата за връзки с обществеността, Поздравителните писма, Състрадателните и съболезнователните писма, Писмата-покани, поканите и отговора на покани...
cblock
14 0
Бизнес комуникация 5 стр.

Бизнес комуникация

1. Роля на БП в деловите контакти – бизнес писмото се разглежда като двупосочна комуникация за установяване и поддържане на деловите взаимоотношения в рамките на предприятието и извън него. ...
mOn
6 0
Делови комуникации Въведение 13 стр.

Делови комуникации. Въведение

Опростеният вариант на модела на общуването включва лицето "а", което създава съобщение, кодира или приема съобщение по канал за предаване и приеманена съобщение до лицето "б", което приема, декодира и изпраща съобщението.
cblock
3 0
Общуване- аспекти бариери 5 стр.

Общуване- аспекти, бариери

Същност на общуването – междуличностните отношения в организацията са разнообразни и тяхното основно съдържание включва общуването. Хората постоянно влизат в разнообразни контакти помежду си, разменят мнения, влияят си взаимно, прекарват свободното си...
emoto_92
14 1