Материали 1-10 от 7

Предварителна подготовка за публично изказване 1 стр.

Предварителна подготовка за публично изказване

Подготвителен етап - инвентаризация на наличните знания и опит, имащи отношение към подготовката или изпълнението на бъдещото изказване: резултатите от училище, ВУЗ, семинари, курсове и други; житейският опит: лично преживяно, видяно, прочетено.
mOn
3 0
Невербална комуникация 11 стр.

Невербална комуникация

1) Същност, значение и роля на невербалното общуване. 2) Етикет при взаимно запознанство и представяне. Ръкуването – визитна картичка на представянето ни. Техники на ръкуване. 3) Жестове, пози, разстоянието в общуването. 4) Мимика. Манери. Походка.
Simonsita
53 5