Материали 1-10 от 11

Умение за участие в делово съвещание 5 стр.

Умение за участие в делово съвещание

Комуникацията е основна функция на всеки бизнес. Независимо дали е писмена или устна, тя е проводникът, чрез който бизнесът говори на своите потребители. Тя е механизмът, чрез който управленито влияе на работещите и напътства дейността им...
ndoe
13 1
Интервю за работа 13 стр.

Интервю за работа

Основната форма за пресяване на кандидатите за дадено работно място е така нареченото бизнес интервю.Наемане на служители чрез интервю е често срещана практика по света а от известно време насам и в България...
ndoe
7 0
Доклад по фирмена култура 8 стр.

Доклад по фирмена култура

Фирмената култура представлява съвкупността от ценности, норми, модели на субординация, комуникация и професионално поведение, които са в състояние да осигурят приемственост в развитието на организационната структура, стабилитет и виталност...
nerven
18 1
Изкуството да убеждаваш 11 стр.

Изкуството да убеждаваш

"Комуникация" е една от най-важните думи на много езици. Без комуникация бизнесът би затънал, правилата биха паднали. И все пак липсата на комуникация и неспособността на хората да общуват ефективно причинява много стрес, нерви, гняв...
ivan40
13 0
Моралът и неговите социо-културни функции 11 стр.

Моралът и неговите социо-културни функции

Моралът е преминал дълъг и противоречив път на културно-историческо развитие. Неговите функции се пораждат и усложняват, акумулирайки социо–културния опит на човека и човечеството през вековете. Така Херцен има право, като пише,че"...
gecata_maina
2 0
Принципи на комуникацията в кризисни ситуации 9 стр.

Принципи на комуникацията в кризисни ситуации

Успехът на комуникацията в кризисни ситуации зависи от три ключови фактора: наличието на комуникационен план, част от общия план за управление на кризата; формирането на специален екип - кризисен щаб за борба....
ndoe
12 0