Материали 1-10 от 30

ПОНЯТИЯ И АСПЕКТИ В ДЕЛОВОТО ОБЩУВАНЕ 14 стр.

ПОНЯТИЯ И АСПЕКТИ В ДЕЛОВОТО ОБЩУВАНЕ

Общуването като процес на непрекъснато взаимодействие между хората е съвкупност от сложни личностни отношения, където се установяват връзки, търси се разбиране, възникват конфликти и др.
messi
14 0
Водене на бизнес преговори 23 стр.

Водене на бизнес преговори

Бизнес преговорите са истинското лице на бизнеса - ежедневна част от дейността на всички ръководители, която допринася за повишаване конкурентноспособността на организацията...
dannyboy
2 0
Ефективно управление на промените и развитие на организацията 33 стр.

Ефективно управление на промените и развитие на организацията

Проблемът, свързан с промяната в организацията е основен през последните години в нашето общество. Той се налага преди всичко от прехода към функционираща пазарна икономика и необходимостта от създаването на ефективни организации...
cblock
0 3
Междукултурни различия при воденето на делови праговори 16 стр.

Междукултурни различия при воденето на делови праговори

Съществуват мнения, според които културата няма съществено влияние върху бизнес преговорите между различни нации. Основният аргумент е, че щом едно предложение е финансово издържано и изгодно, то ще бъде прието...
dannyboy
0 0
Комуникации определение видове Връзки с обществеността определение видове функции 8 стр.

Комуникации – определение, видове. Връзки с обществеността – определение, видове, функции

Комуникацията трябва да бъде разбирана като мощно средство за връзките ни с обществеността. Тя е един от градивните елементи и двигател в равитието на обществото, но не трябва да се омаловажава и обратната зависимост помежду им.
nezabravima
29 1