Материали 1-10 от 339

 Политическа комуникация Същност форми и средства на предизборната комуникация 5 стр.

Политическа комуникация. Същност, форми и средства на предизборната комуникация.

Терминът "комуникация" се появява в научната литература от началото на 20-те години на XX в. От латински език communication- съобщения, свръзка на едно място с друго; съобщителни средства; съобщаване, известие, предаване. В различните теории...
loli
79 6
Административна бизнес стилистика 66 стр.

Административна бизнес стилистика

Динамиката на съвременния обществено-политиче-ски и социален живот след приемането на България в Европейския съюз изисква адаптиране към новите условия и съобразяването на учебния процес и на учебните програми с дадените...
nerven
31 0
Анализ на вътрешно-организационните комуникации на хотел Атлас Златни пясъци 10 стр.

Анализ на вътрешно-организационните комуникации на хотел "Атлас", Златни пясъци

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА по Бизнес комуникации и връзки с обществеността Анализ на вътрешно-организационните комуникации на хотел "Атлас", Златни пясъци Много са аспектите, които определят важността на комуникационния процес в бизнес сре
nezabravima
6 1
Аргументация на собствено мнение 14 стр.

Аргументация на собствено мнение

Еманацията на човешкия дух се проявява в словесното общуване. Ораторът говори с цел да информира слушателите. Убеждава ги да приемат или отхвърлят мнение, да извършат или не някакво действие. Доставя наслада с красиво и убедително слово...
messi
4 0