Материали 91-100 от 339

Подготовка и явяване на интервю 11 стр.

Подготовка и явяване на интервю

Интервюто е специфична, уникална комуникативна ситуация в бизнеса. То е официална, структурирана или полуструктурирана комуникация и протича при наличието на правила(място, начален час на интервюто )...
nezabravima
5 0
Бизнес комуникация 8 стр.

Бизнес комуникация

Според ДЖ. Гербнер комуникацията е Взаимодействие, което се осъществява с помощта на съобщения. Те съдържат 6 символичен (кодиран) Вид съответните идеи, които участниците В комуникацията разменят помежду си...
messi
6 0
Приемите - част от бизнес етикета 9 стр.

Приемите - част от бизнес етикета

Една от формите на деловото общуване са различите видове приеми. Те в последно време все повече се налагат като неизменна част от бизнеса. Прием се нарича събиране на поканени лица в чест на някого или нещо. Като правило приемите се дават от името на...
emoto_92
4 0
Как да се справим с конфликтите на работното място 11 стр.

Как да се справим с конфликтите на работното място?

Увод – същност на понятието конфликт. Защо възникват конфликти? Личностни типове. Различни типове конфликти. Причини за възникване на конфликти на работното място. Личности причиняващи конфликт. Предпазване от конфликти...
loli
10 2
Културни различия в общуването 7 стр.

Културни различия в общуването

Комуникацията е размяна на съобщения между партньори; предаване на информация от човек на човек. Комуникационния процес включва ситуация, в която имаме; говорител,послание и слушател...
ndoe
7 0
Кавалер в деловото общуване + Формиране култура на бизнес комуникациите според външния вид 17 стр.

Кавалер в деловото общуване + Формиране култура на бизнес комуникациите според външния вид

Две курсови работи от 2007 година за първи курс по бизнес комуникации. Спазване на основни правила и тактичност в деловото общуване. Мъжете и жените в света на бизнеса. Значимостта на външния вид в бизнес комуникациите. Облекло според правилник.
dannyboy
2 0
Облеклото на деловите хора 18 стр.

Облеклото на деловите хора

Облеклото често е ключът към начина на общуване в бизнеса. Ето защо, професионалният външен вид е от огромно значение както за самата фирма, така и за всеки отделен служител. Начинът, по който се обличаме, "говори" много за нас - за нашата мотив
lubega
3 0