Материали 81-90 от 338

Посрещане на гости и посетители в организацията 14 стр.

Посрещане на гости и посетители в организацията

При среща с делови партньор мъж правилата на добрия тон изискват жената първа да подава пъка. Ако влезете в кабинета, където са се събрали много хора, можете да се ограничите с общ поздрав: усмивка и кимване.
loli
4 0
Невербална комуникация 27 стр.

Невербална комуникация

Невербалната комуникация е процесът, в който хората.В невербалната комуникация се включва информацията, която се излъчва от външния вид и движенията на тялото. Жестове с ръце....
nerven
5 1
Способи за психологически натиск по време на преговори 25 стр.

Способи за психологически натиск по време на преговори

Доста често се случва един или повече партнъори да се опитват да преговарят за споразумение, когато силовите отношения са разклатени. Под силово отношение се разбира властта, която единият има върху другия и обратното.
cblock
1 0
Управление на комуникациите 6 стр.

Управление на комуникациите

В нашето динамично време управлението на една организация е сложна и отговорна работа, независимо от вида на организацията. Тя може да бъде държавна или частна, стопанска или нестопанска, малка или голяма...
nezabravima
4 0
Комуникации с обществеността чрез медии 19 стр.

Комуникации с обществеността чрез медии

Спорна е мисълта на Питагор, че "човекът е мярка за всички неща", но безспорно е, че само човекът е мярка за другия и за себе си. С натрупаното познание на другите ние встъпваме в живота...
silviQ
1 0
Изследване на комуникационна структура 11 стр.

Изследване на комуникационна структура

В настоящата курсова работа ще установя комуникационната структура на фирма "СПАРКИ" АД гр. Русе. Това е една от най-големите машиностроителни предприятия в града. "Спарки" е известна с дизайн и изработка на електроинструменти....
silviQ
4 0
Подготовка и явяване на интервю 11 стр.

Подготовка и явяване на интервю

Интервюто е специфична, уникална комуникативна ситуация в бизнеса. То е официална, структурирана или полуструктурирана комуникация и протича при наличието на правила(място, начален час на интервюто )...
nezabravima
5 0