Материали 41-50 от 338

Кратък преглед на неверблните комуникации - правилно тълкуване на езика на тялото - елементи основни функции 11 стр.

Кратък преглед на неверблните комуникации - правилно тълкуване на езика на тялото - елементи, основни функции

Комуникацията в организацията е понятие, което се използва в управленската наука и практика за обозначаване на цялостната организация и процеса на професионалното общуване...
messi
0 0
Бизнес етикет и неговата специфика при различните националности 10 стр.

Бизнес етикет и неговата специфика при различните националности

Несправянето с културните различия може да доведе иначе успяващи политици и бизнес организации до неефективност. Ако те са запознати с етикета на различните страни и го спазват, могат да постигнат големи успехи...
rusev02
0 0
ПОНЯТИЯ И АСПЕКТИ В ДЕЛОВОТО ОБЩУВАНЕ 14 стр.

ПОНЯТИЯ И АСПЕКТИ В ДЕЛОВОТО ОБЩУВАНЕ

Общуването като процес на непрекъснато взаимодействие между хората е съвкупност от сложни личностни отношения, където се установяват връзки, търси се разбиране, възникват конфликти и др.
messi
14 0