Материали 31-40 от 338

Специфики на бизнес комуникациите и деловите преговори в Русия 15 стр.

Специфики на бизнес комуникациите и деловите преговори в Русия

Комуникацията е процес (дейност), чрез който хора, групи, организации, общности, създават, предават и използват информация, с помощта на която организират себе си и своята околна среда. В процеса на комуникация от съществено значение са...
silviQ
0 0
Бизнескомуникации по време на финансова криза 13 стр.

Бизнескомуникации по време на финансова криза

Глобалната криза и забавянето на икономиката удари компаниите от почти всички сектори и ги принуди да свият разходите си. Възможното решение в повечето случаи е едно - да се намалят разходите за персонала...
the_magicer
0 0
Комуникационни аспекти на деловите взаимоотношения Водене на бизнес-преговори 43 стр.

Комуникационни аспекти на деловите взаимоотношения. Водене на бизнес-преговори

Икономическата дейност се отличава от трудовата дейност по редица съществени белези. Най-съществената разлика между тях е, че икономическата дейност е подчертано прагматизирана в сравнение с трудовата дейност...
messi
0 0
Фирмен протокол и бизнес етикет 6 стр.

Фирмен протокол и бизнес етикет

Адекватната фирмена култура и комуникационна мрежа представляват изключително важна част от цялостната организационна сфера. Това включва общата мисия и ценности на организацията, което оказва влияние върху процеса на вземане на решения...
messi
0 0
Бизнес комуникации и делови преговори в туризма 6 стр.

Бизнес комуникации и делови преговори в туризма

Общуването е форма на взаимодействие между индивидите, при която се осъществява на размяна на идеи, мисли, чувства и информация. Общуването е сложен социален феномен и ключов фактор за културното възпроизводство и социализация...
lubega
0 1
Новите технологии и бизнес комуникациите 15 стр.

Новите технологии и бизнес комуникациите

Информационните и комуникационните технологии и системи, и в частност Интернет и мобилните комуникации, с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат в момента водещо място при иновациите на бизнеса...
daniche90
0 0
Фирмена култура и комуникации 141 стр.

Фирмена култура и комуникации

Бизнес и хуманизъм. Може би едно подобно заглавие ще се стори на мнозина прекалено претенциозно и "изхвърлящо" се. Те навярно ще откроят друг смисъл на деловата сфера - натрупването на блага, индивидуалното и социално обогатяване...
lubega
0 0
Казус по бизнескомуникации 11 стр.

Казус по бизнескомуникации

Настоящата курсова работа представя същността на фирмената култура и значението на бизнес комуникациите за съвременните фирми. Ще бъдат разгледани основните рекламни константи и ще се направи анализ на фирменото поведение и бизнес етикета...
the_magicer
0 0
Невербалните комуникации в деловата реч и поведение 10 стр.

Невербалните комуникации в деловата реч и поведение

Но научно изследване на този език се осъществява в една или друга степен едва от около двадесетина години, като тези проучвания станаха малко по-популярно занимание през седемдесетте години...
ivan40
0 0