Материали 11-20 от 339

Успешният преговарящ 4 стр.

Успешният преговарящ

Какво е това преговарящ? За успешни преговори и постигане на дадената цел се нуждаем от един добре подготвен човек, който да си е набелязал цели и да е решен на всичко за да ги постигне, като въпреки това се съобразява с интересите....
rusev02
0 1
Сплотяване на екипи team building цели методи и средства примери и добри практики 26 стр.

Сплотяване на екипи (team building) – цели, методи и средства, примери и добри практики

Днес успехът на всяка една компания, предприятие или организация, също както и успехът на всеки проект зависи не само от професионалната компетентност...
dannyboy
0 0
Управление на взаимоотношенията в процеса на преговори при сделки с недвижима собственост 11 стр.

Управление на взаимоотношенията в процеса на преговори при сделки с недвижима собственост

В процеса на преговори може ясно да се различат 5 етапа: Подготовка. Този етап включва събиране на информация за другата страна (обекта), преценка на собствените цели и очаквания, както и на това, докъде можем да стигнем...
ndoe
0 0
Специфика в Международната комуникация на ООСЕ СПЮИЕ 8 стр.

Специфика в Международната комуникация на ООСЕ, СПЮИЕ

В процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), страни-участнички са: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора и Турция...
lubega
0 0
Характеристики на острите културни сблъсъци и техните последици за бизнеса 15 стр.

Характеристики на острите културни сблъсъци и техните последици за бизнеса

В настоящата разработка ще бъде разгледана същността на конфликтите и ролята на култура в тяхното развитие. Ще бъдат представени основните неблагоприятни ефекти от културните сблъсъци върху международния бизнес...
gecata_maina
0 0
Проект по комуникационни умения 10 стр.

Проект по комуникационни умения

В проекта ще се разгледат и анализират комуникационните отношения на Първа инвестиционна банка. Причината да се спра на анализа на комуникацията в банкова организация са следните...
dannyboy
0 0
Бизнес комуникациите в СОБАЛ quotЛуксорquot ЕООД - Пловдив 10 стр.

Бизнес комуникациите в СОБАЛ "Луксор" ЕООД - Пловдив

Управлението и развитие на всяка фирма е сложен процес, който изисква правилно планиране на процесите, успешна комуникация със служителите, контрагентите и клиентите, както и успешен контрол на цялостната дейност...
daniche90
0 0