Материали 81-90 от 957

ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ ПРИОРИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО 3 стр.

ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ. ПРИОРИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО

Успеха на всяка организация зависи от работата на ръководителя. Задачите на ръководителя на всяка компания са ефективно да използва съвременните технологии .......
messi
8 0
Професия ли е да си мениджър 2 стр.

Професия ли е да си мениджър?

Мениджърът трябва да притежава три основни групи умения: технически умения, умения за работа с хора и концептуални умения. Първата група, това са основните професионални умения, характерни за съответната професия и организация...
ndoe
2 0
Ръководителите в управлението 12 стр.

Ръководителите в управлението

Понятието за управление. Процес на планиране, организиране, мотивиране и контрол. Целенасочен начин на въздействие върху поведението на някаква организация за достигане на предварително определени цели...
the_magicer
7 0