Материали 61-70 от 957

Ефективнст на управленската дейност Приоритети и органзция на времето 3 стр.

Ефективнст на управленската дейност. Приоритети и органзция на времето.

Успеха на всяка организация зависи от работата на ръководителя. Задачите на ръководителя на всяка компания са ефективно да използва съвременните технологии за управление на бизнес-процесите, да умее да въодушевлява и вдъхновява своите подчинени...
rusev02
0 0
Роля на мотивацията при упрявление на организацията 16 стр.

Роля на мотивацията при упрявление на организацията

В настоящата работа интересът на изследователя е насочен върху същността, мястото и ролята на мотивацията в управлението на органицзацията, която рефлектира пряко върху ангажираността на индивидите, принадлежащи към дадена организация...
ivan40
0 0
Мотивирането в управлението на организации за социална работа 26 стр.

Мотивирането в управлението на организации за социална работа

Големият, сложен и вълнуващ проблем за мотивацията намира малко по-конкретно изражение в сферата на управлението. Това е така, защото в тази сфера се интересуваме от организационното битие на човека, от измерението му на трудещ се и следователно от...
nerven
0 0