Материали 21-30 от 957

Роля на мотивацията при упрявление на организацията 16 стр.

Роля на мотивацията при упрявление на организацията

В настоящата работа интересът на изследователя е насочен върху същността, мястото и ролята на мотивацията в управлението на органицзацията, която рефлектира пряко върху ангажираността на индивидите, принадлежащи към дадена организация...
aronn
0 0
Мотивация на персонала 12 стр.

Мотивация на персонала

Мотивацията на човешките ресурси е тясно свързана със запазването на организационната култура, норми и ценности. Тези идеали са ръководни за постигането на виско качество и удоволетвореност от труда...
silviQ
0 0
Ефективнст на управленската дейност Приоритети и органзция на времето 3 стр.

Ефективнст на управленската дейност. Приоритети и органзция на времето.

Успеха на всяка организация зависи от работата на ръководителя. Задачите на ръководителя на всяка компания са ефективно да използва съвременните технологии за управление на бизнес-процесите, да умее да въодушевлява и вдъхновява своите подчинени...
lubega
0 0
Мотивирането в управлението на организации за социална работа 26 стр.

Мотивирането в управлението на организации за социална работа

Големият, сложен и вълнуващ проблем за мотивацията намира малко по-конкретно изражение в сферата на управлението. Това е така, защото в тази сфера се интересуваме от организационното битие на човека, от измерението му на трудещ се и следователно от...
nerven
0 0