Материали 1-10 от 40

Вземане на мениджърски решения и тяхна приоритезация от резултатите на анкетираните крайни клиенти с цел подобрение качеството на услугата 101 стр.

Вземане на мениджърски решения и тяхна приоритезация от резултатите на анкетираните крайни клиенти с цел подобрение качеството на услугата

Преходът на страната към пазарна икономика, съпроводен със загубата на определени външни традиционни пазари на нашите стоки, както и отварянето на границите ни за външните стоки...
lubega
0 0
Банките инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални организационни и финансовоаналитични аспекти 64 стр.

"Банките – инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални, организационни и финансовоаналитични аспекти"

В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки.
mOn
5 0
Технология за финансиране на фирмата сравнителен анализ и оптимизационни решения 46 стр.

Технология за финансиране на фирмата – сравнителен анализ и оптимизационни решения

Финансовото обезпечаване на дейността на фирмата в значителна степен се предопределя от познаването и използването на съвременните технологии за финансиране...
loli
4 2
Ролята на мениджъра и ръководството в предприятието 54 стр.

Ролята на мениджъра и ръководството в предприятието

Ръководителят трябва да отдели достатъчно време да направи критичен анализ за работата на подчинените си и същевременно да се постарае да получи мнението на други хора...
dannyboy
1 1
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г 79 стр.

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.

Управлението на проекти е най-динамично развиващата се съвременна дисциплина и професия. Причина за това е интензифицирането на всички области на социалния и икономически живот...
gecata_maina
4 0