Материали 41-50 от 957

Преуспяващият мениджър на М Армстронг 10 стр.

“Преуспяващият мениджър” на М. Армстронг

Според Армстронг, мотивацията кара хората да постъпват или да се държат именно по възприетия от тях начин. Всяка постъпка на човека е резултат от неговите мотиви. Ако искаме човек да натрави нещо, ние трябва да му дадем мотив...
the_magicer
0 0
Основни задачи на фирмения мениджмънт 16 стр.

Основни задачи на фирмения мениджмънт

Основните задачи на фирмения мениджмънт - произтичат от основното му съдържание, изразяващо се в планиране, изпълнение, отчет, контрол, анализ и регулиране на обектите, работата, сроковете за изпълнението им и ресурсите на всеки етап...
ndoe
0 0
Ролята на жената в управлението 7 стр.

Ролята на жената в управлението

Маргарет Тачър казва: "Всяка жена, която разбира проблемите около това как се върти едно домакинство, ще бъде по-близо до разбирането на проблемите за поддържане на една държава." Това са нейните думи през 1979 год., когато тя става пре
messi
0 0
Мениджърски решения и управлението във фирма стремяща се към максимизиране на печалба 8 стр.

Мениджърски решения и управлението във фирма, стремяща се към максимизиране на печалба

В днешните условия на пазарна икономика и на доста силна конкуренция на пазара, значението на печалбата за всяка една фирма нараства и се явява показател на това доколко дейността на фирмата може да се счита за успешна в предвид икономическите условия...
lubega
0 0
Електронното правителство като инструмент на Новия публичен мениджмънт за постигане на устойчиво икономическо развитие и подобряване на бизнес климата 15 стр.

Електронното правителство като инструмент на Новия публичен мениджмънт за постигане на устойчиво икономическо развитие и подобряване на бизнес климата

Независимо от това дали е била обособена или не, публичната администрация е присъствала в живота на хората под една или друга форма още от създаването на родовообщинния строй. По същество функциите, които изпълнява науката, са няколко...
aronn
0 0
Мениджърски решения на фирмата в условията на динамична външна среда с цел конкурентни предимства 12 стр.

Мениджърски решения на фирмата в условията на динамична външна среда с цел конкурентни предимства

Целта на компанията е да създава висококачествени продукти, подчинени на ясна стратегия, отличаващ се със стилен дизайн и ефективно използване на най-новите технологии за интерактивност и динамичност...
dannyboy
0 0