Материали 31-40 от 957

Развити теми по Маркетингов мениджмънт 51 стр.

Развити теми по Маркетингов мениджмънт

Същност, функции и задачи на маркетинговия мениджмънт. Понятието маркетинг се възприема като "опазаряване" в смисъла на оценка действията и решенията на една стопанска единица от гледна точка на възможностите за тяхната пазарна реализаци
aronn
0 0
25 стр.

Управлението на инвестиционно портфолио включва серия от решения и действия, които следва да бъдат извършени от всеки инвеститор, независимо дали е институционален или индивидуален...
ivan40
0 0
Развити теми по Лидерство Формиране на екипи 96 стр.

Развити теми по Лидерство. Формиране на екипи

Проблемът за същността на лидерството и за подходите в изучаването му е вълнувало човечеството от зората на неговото възникване. Винаги, когато се съберат повече от двама човека възниква въпроса за лидерството...
the_magicer
0 0