Материали 1-10 от 10

Предприемачество 23 стр.

Предприемачество

С по-долу изложеното предлагам на вниманието на Вътрешната комисия на БТК по Програмата за предприемачество, своята концепция за изграждането, оборудването и пускането в експлоатация на Сервиз за автодиагностика и ремонт на гориво впръскващи...
ndoe
4 1
Бизнес план на салон за красота 19 стр.

Бизнес план на салон за красота

Настоящият проект е насочен към създаването на салон за красота "Белисима", където всеки може да намери съчетание на истинско качество и добра цена. В краткосрочен план салонът за красота ще ще стреми към стабилизиране на пазара на козметични
ndoe
81 6
Бизнес план за закупуване на офис помещение в град Враца 22 стр.

Бизнес план за закупуване на офис помещение в град Враца

Фирма "Елмаз и стъкло" ООД е създадена през 2006г. като малка фабрика за производство на стъклария. Съгласно Търговския закон юридическата форма е дружество с ограничена отговорност /ООД/ с 100% частно участие и д...
mOn
10 1
Бизнес план за създаване на фирма за производство и търговия с коледни сувенири 18 стр.

Бизнес план за създаване на фирма за производство и търговия с коледни сувенири

В дружеството има подписан колективен трудов договор, които стриктно се спазва от двете страни по договора „управител – синдикати”. Провеждат се периодично редица мероприятия за безопасни и здравословни условия на труд. Съгласно наредбата...
admin
38 4