Материали 1-10 от 957

25 стр.

Управлението на инвестиционно портфолио включва серия от решения и действия, които следва да бъдат извършени от всеки инвеститор, независимо дали е институционален или индивидуален...
ivan40
0 0
Преуспяващият мениджър на М Армстронг 10 стр.

“Преуспяващият мениджър” на М. Армстронг

Според Армстронг, мотивацията кара хората да постъпват или да се държат именно по възприетия от тях начин. Всяка постъпка на човека е резултат от неговите мотиви. Ако искаме човек да натрави нещо, ние трябва да му дадем мотив...
the_magicer
0 0
Банките инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални организационни и финансовоаналитични аспекти 64 стр.

"Банките – инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални, организационни и финансовоаналитични аспекти"

В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки.
mOn
5 0
 Съвременни подходи и методи за вземане на управленски решения 4 стр.

: Съвременни подходи и методи за вземане на управленски решения

Управлението в много случаи се разглежда като вземане на решения от различно естество с цел изпълняване на задачи,справяне с проблеми и поставяне на цели.Най-общо може да се каже,че управленското решение е избор на алтернативи,избор на определен подход...
ndoe
10 0
 Управленско-регулативни функции на държавата в съвременната икономика Роля на държавата в българската икономика през периода 1997 2004 г 31 стр.

: Управленско-регулативни функции на държавата в съвременната икономика. Роля на държавата в българската икономика през периода 1997 – 2004 г.

Правителствата на индустриално развитите държави ежегодно изземват под формата на данъци от фирмите и домакинствата почти половината от БВП на съответната страна, като същевременно разходват доста по-големи суми за изпълнение на своите функции...
silviQ
1 0
Aз като мениджър 2 стр.

Aз като мениджър

Да бъдеш мениджър не е никак лека задача, макар това да е мечтана професия от много хора в обществото. Управлението е свързано с много отговорности и рискове за всеки, който застава начело на определена институция или организация...
legolas
44 1
Aутсорсинг естестественият избор при управление на човешките ресурси 18 стр.

Aутсорсинг: естестественият избор при управление на човешките ресурси

Целта на статията е да изследва практиката на управление на човешките ресурси – аутсорсинг, видовете- корпоративен и пазарен, тяхната характеристика и условия на приложение.
emoto_92
3 0