Материали 1-10 от 55

Процесната организация и структури в съвременния корпоративен мениджмънт 12 стр.

Процесната организация и структури в съвременния корпоративен мениджмънт

Съвременният социално-икономически и технологически прогрес е свързан с интензивно усложняването на естествените, обществените и стопанските системи. наред с това интернационализацията и глобализацията на икономиката вече видимо налагат още повече...
silviQ
0 0
Проектиране и оценяване на програмите в бизнес организацията 1 стр.

Проектиране и оценяване на програмите в бизнес организацията

Това означава ясно да се посочат конкретните деиности които ще се провеждат, в кои период,продължителност, ресурси, кои работници ще се обучават, кои ще отговарят за обучението
cblock
0 0
Вземане на управленски решения 12 стр.

Вземане на управленски решения

Същност на управленското решение Видове управленски решения Модели за вземане на управленски решения Процес на вземане на управленски решения Стилове на взаимодействие при вземане на управленски решения...
ndoe
1 0
Управление на риска 5 стр.

Управление на риска

Тема VII. Същност и обхват на управлението на риска Проектите са свързани с риск от различен характер. В някои случаи той е свързан само с възможни загуби, а в други – с вероятността от загуба или печалба...
nerven
1 0
Лидерство Същност и особености Теории и подходи 10 стр.

Лидерство (Същност и особености. Теории и подходи)

Същност и теориите на лидерството - След Хоторнския експеримент се оформили два основни аспекта на изследване на лидерството. Първо, лидерството се изследвало като множество от качества, при¬същи на ефективния ръководител.
lubega
5 3