Материали 131-140 от 957

Вериги на доставка 8 стр.

Вериги на доставка

Управление на веригата за доставки се нарича координирането на потока от стоки, услуги, информация и парични средства при тяхното придвижване по веригата от снабдяване с материали, създаване на завършени изделия и разпространение в търговската мрежа.
silviQ
2 1
Начин на формиране на годишната производствена програма 11 стр.

Начин на формиране на годишната производствена програма

Стока в реално изпълнение се определя от това, какво действително се предоставя на потребителите. ТРАКИЯ-ПАПИР "облича" изгодата за своите клиенти с произвежданите слотерни и щанцовани транспортни опаковки...
nerven
7 0
Управление на предприятие с предмет на дейност Счетоводно-правни услуги 20 стр.

Управление на предприятие с предмет на дейност: "Счетоводно-правни услуги"

Избор на бизнес идея Организационна форма и вътрешно фирмени правила Управление на информационните ресурси Управление на човешките ресурси Управление на материалните ресурси Управление на финансовите ресурси
lubega
1 0
Организация и Управление на производството 11 стр.

Организация и Управление на производството

За фирма "Строй Корект" ЕООД- история на фирмата II Производствена структура - Управленска структура - Структора на персонала - Линейна управленска структура III Юридическо състояние -Едноличен търговец - ЕООД IV Ползвана литература...
dannyboy
3 0
Набиране и подбор на персонал 8 стр.

Набиране и подбор на персонал

Търсенето на квалифициран персонал струва скъпо. Затова е много важна подготовката. Трябва предварително да се анализира и определи целевата група, както и начина, по който ще се търсят кандидатите...
mOn
1 0
Анализ на мисията визията целите и фирмената политика на фирма Милица ООД 14 стр.

Анализ на мисията, визията, целите и фирмената политика на фирма "Милица" ООД

В процеса на изпълнението на целите, задачите и функциите на организациите възникват проблеми от най-различно естество, по които управлението и неговите членове трябва да вземат решение. ...
silviQ
4 0
Конфликти и тяхното проявление във фирма ПрестижЕТ 18 стр.

Конфликти и тяхното проявление във фирма "Престиж"ЕТ

Конфликтът е неизбежен феномен в организацийте, защото те функционират по пътя на постигане на гъгласуваност и компромиси между противоречивите елементи в структурата и между индивидите и групата, заети в тях...
messi
1 0
Техническа помощ при изпълнение на компонент Образование на многогодишен ФАР проект 6 стр.

Техническа помощ при изпълнение на компонент "Образование" на многогодишен ФАР проект

"Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите" (РНАКЕ ВС 2005/17-353.01.03)...
cblock
0 0