Материали 121-130 от 957

Длъжностна характеристика на служителя 11 стр.

Длъжностна характеристика на служителя

Трудовите стандарти са един от обективно необходимите елементи на управлението на всяка една производствена или непроизводствена система. Те стоят в основата на изграждането и функционирането на конкретната организация на труда на системата.
ivan40
3 0
Курсова работа по ПСУ 17 стр.

Курсова работа по ПСУ

Основен предмет на дейност е производство и търговия на текстилни изделия – килими тип "Персийски" и други изделия разрешени от закона. Съгласно решението на Сливенският окръжен съд фирмата може да осъществява търговска дейност както в страната
lubega
0 0
Управление на стресови ситуации 12 стр.

Управление на стресови ситуации

Професионален стрес - основни стресори и негативни последствия. Управление на професионалния стрес - индивидуални стратегии и организационни стратегии. Мониторинг на стреса. Превенция на стреса...
silviQ
4 0
Обучение на персонала Методи на обучение 11 стр.

Обучение на персонала. Методи на обучение

В съвременната и сложна среда вече не е необходимо да се спори дали дейностите по обучението и развитието на кадрите са лукс, които могат да си позволят само големите организации и то в периоди на преуспяване...
mOn
3 0
Планова калкулация на производството на олекотени завивки 11 стр.

Планова калкулация на производството на олекотени завивки

В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговската фирма. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и ...
lubega
1 1