Материали 41-50 от 444

Особености на заетостта в България в преходния период Мотивационни фактори в работата на медицинските сестри след провеждането на структурни реформи в здравеопазването Емпирично изследване на проблематиката 13 стр.

Особености на заетостта в България в преходния период. Мотивационни фактори в работата на медицинските сестри след провеждането на структурни реформи в здравеопазването. Емпирично изследване на проблематиката

Високото равнище на заетост е основата на всяка успешна социална политика. А успешната социална политика може да даде голям принос за поддържане на високи равнища на заетост в конкурентните икономики...
daniche90
0 0
Пазар на труда в град София през 2004 г и 2005 г 24 стр.

Пазар на труда в град София през 2004 г. и 2005 г.

През май 2005 г. равнището на безработица в България е рекордно ниско – 11.53%, сочат данни, изнесени от Министерството на труда и социалната политика. Това е най-ниското равнище на безработица у нас през последните пет и половина години насам...
the_magicer
0 0
Изграждане на система за диагностика и удовлетвореността от труда в туристическо предприятие 11 стр.

Изграждане на система за диагностика и удовлетвореността от труда в туристическо предприятие

Проучване на нуждите от специализирана работна ръка в туристическата индустрия. Фактори и системи за подбор, мотивация и обучение на трудовите ресурси...
ndoe
0 0
Безработица същност видове и причини 11 стр.

Безработица – същност, видове и причини

"Безработица” – едно съвременно понятие за днешния свят, което носи ужасяващо послание за хората. Да си безработен днес, е бреме и една негативна емоция, през която човек поне веднъж в живота си преминава...
the_magicer
0 0
Младежите и пазара на труда 17 стр.

Младежите и пазара на труда

Мoжe би нaй-oснoвнaтa прeдпoстaвкa зa oцeлявaнe нa oбщeствoтo кaтo oргaнизaция e възпрoизвoдствoтo нa чoвeшкият рeсурс, a oт тaм и смянaтa нa сaмитe пoкoлeния. Въпрeки всички икoнoмичeски, пoлитичeски и идeoлoгичeски прeмeждия в стрaнaтa...
ivan40
0 0
Лидерство и устойчиво развитие на организацията 71 стр.

Лидерство и устойчиво развитие на организацията

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси във фирма да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси...
lubega
0 0
Състояние на пазара на труда в условията на криза 12 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

В условията на развихрящата се финансова и икономическа криза, каналите за преноса й в страната включват и пазара на труда. Схемата, по която очакваме да се пренесат негативните влияния, се състои от няколко взаимовръзки...
ivan40
0 0
Безработица същност видове причини 16 стр.

Безработица – същност, видове, причини

Един от централните моменти на макроикономическата теория е въпросът за заетостта и безработицата. Той има многопланово значение, защото, от една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние...
ivan40
0 0
Одбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции 13 стр.

Одбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции

Относно: подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции - директор "Връзки с обществеността" и въвеждане на ефективна система за управление на кариерата на служителите в организацията...
dannyboy
0 0