Материали 1-10 от 76

Определяне на заплатите 22 стр.

Определяне на заплатите

Определянето на заплатите (номинални) може да се разглежда като специфична управленска дейност, осъществявана в рамките на общото управление. Особено значение за ефективността на заплащането има подходът към неговото осъществяване...
nerven
0 0
Пазара на труда в България безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС 54 стр.

Пазара на труда в България – безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите...
messi
0 0
Развитие на схващанията за човека в трудовия процес и за неговото управление 21 стр.

Развитие на схващанията за човека в трудовия процес и за неговото управление

Изследването на екипите и тяхното управление следва да започне с анализ на теориите за управление в контекста на икономическата реалност, която е предизвикала необходимостта от тяхното формулиране...
dannyboy
0 0
Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната 12 стр.

Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната

Същност и функции на работната заплата; данни за средната работна заплата за периода 1990-2010 г. БВП като основен макроикономически измерител. Анализ на растежа на БВП и размера на СРЗ за посочения период...
messi
76 14
Управление на човешките ресурси 7 стр.

Управление на човешките ресурси

Най-важните активи, които притежава една фирма и всеки проект са човешките ресурси. Тяхното ефективно управление и използване е ключът към нейния успех. Много често се казва, че "една организация е толкова добра, колкото е добър нейният персонал"
messi
10 0