Материали 91-100 от 443

Мотивация и мотивиране за труд 7 стр.

Мотивация и мотивиране за труд

Мотивирането на хората за труд е централна дейност във всяка една организация и придобива все по-голямо значение за нейното развитие и успех. Във всяка една организация работата е разнообразна, изискваща и динамика...
lubega
0 0
Управление на човешките ресурси 29 стр.

Управление на човешките ресурси

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси, като едни от основните такива са човешките ресурси в организацията- ръководители, работници и служители...
cblock
0 0
Длъжностна характеристика и нуждата от нея 12 стр.

Длъжностна характеристика и нуждата от нея

"Длъжност" е мрежа от работни (трудови) задачи, които са обвързани помежду си, така че в своята цялост да изпълняват това конкретно предназначение, заради които е създадена длъжността...
nerven
1 0
Структура и организация на счетоводството в ПП - ЕООД грДобрич 18 стр.

Структура и организация на счетоводството в ПП - ЕООД гр.Добрич

2.1 Структура на финансово – счет. отдел. 2.2 Организация на документооборота. 2.3 Характеристика на прилаганата счетоводна форма. 2.4 Организация на счетоводно отчитане на отделните обекти. 2.5 Анализ на основните финансово-икономически показатели...
silviQ
0 0
Здравословни и безопасни условия на труд основен трудов стандарт в предприятието 12 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд – основен трудов стандарт в предприятието

Трудовите стандарти са най-важните елементи на управление на производствената или непроизводствената система. Те се състоят в основата на изграждането и функционирането на конкретна организация на труда на системата и в значителна степен предопределят ней
dannyboy
3 1
Кадрово осигуряване на предприемаческата дейност 23 стр.

Кадрово осигуряване на предприемаческата дейност

Наемането на работници и служители в една частна фирма е важна задача за предприемача. Хората с опит в тази област намират трудност и в подбора на изпълнителските кадри,и в назначаването на ръководния персонал.
gecata_maina
0 0
Мотивационен профил на персонала 15 стр.

Мотивационен профил на персонала

Дълги години в управленската наука за човешкия фактор в организацията господстваше схващането, че хората са просто придатък към машината и като такъв в него не си струва да бъдат инвестирани ценни средства и време...
silviQ
1 1
Проблеми на професионалното ориентиране 7 стр.

Проблеми на професионалното ориентиране

Професионалното ориентиране, има за основна цел да подпомогне ефективно хората при техния професионален избор и свързаното с него професионално обучение. То има голямо значение за формирането на положително личностно отношение към труда...
gecata_maina
6 1