Материали 1-10 от 24

Одбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции 13 стр.

Одбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции

Относно: подбора на подходящ персонал за обявените вакантни позиции - директор "Връзки с обществеността" и въвеждане на ефективна система за управление на кариерата на служителите в организацията...
dannyboy
0 0
Първи стъпки на индустриалните отношения в България 9 стр.

Първи стъпки на индустриалните отношения в България

Първи стъпки на индустриалните отношения в България е тема, разработема по индустриални отношения, за развитието индустриалните отношения по периоди, с характеристика за всеки период...
daniche90
2 1
Заетост и безработица 12 стр.

Заетост и безработица

Трудови ресурси и заетост на работната сила. Трудовите ресурси обхващат населението в трудоспособна възраст, неработещите инвалиди и пенсионерите в границата на трудоспособната възраст и работещите под и над тази възраст. За България трудоспособната...
loli
0 0
Мотивация на персонала 27 стр.

Мотивация на персонала

Мениджърите във всички организации постоянно се сблъскват с факта, че в работата на отделните служители съществуват огромни различия. Те установяват, че някои от работниците имат висок коефицент на полезно действие...
loli
2 0
Индустриални отношения в България 14 стр.

Индустриални отношения в България

Индустриалните отношения намират своя непосредствен израз и видимост в процеса на колективно трудово договаряне и в неговия резултат - колективния трудов договор (КТД). За любопитните ще споменем, че първият колективен трудов договор в България е подписа
gecata_maina
4 1
Оценка на човешките ресурси 19 стр.

Оценка на човешките ресурси

Оценяването на човешките ресурси играе съществена роля в системата на тяхното управление.То предоставя необходимата информация за вземане на важ¬ни персонални решения: за набирането и подбора, за определяне на възнагражденията, за обучение, за планиране..
messi
0 0