Материали 1-10 от 2

Същност и особености на осигурителните рискове 4 стр.

Същност и особености на осигурителните рискове

Характерни белези на риска. Италианската дума "риск" се употребява като синоним на понятието опасност. В този смисъл може да се каже че различните рискове или различни опасности застрашават живота на хората и техните имущества....
ndoe
11 0
Същност и особености на осигурителните рискове 4 стр.

Същност и особености на осигурителните рискове

Характерни белези на риска. Италианската дума „риск” се употребява като синоним на понятието опасност. В този смисъл може да се каже че различните рискове или различни опасности застрашават живота на хората и техните имущества...
Simonsita
7 0