Материали 1-10 от 22

Теми по Икономика на труда 26 стр.

Теми по Икономика на труда

Задача на ИТ е търсенето на подходи, механизми, средства за формиране и развитие на тр.процес., провеждането на ефект.ик. и соц.полтика, гарантираща правото на труд и равните възможности на всеки човек да се реализира в съответствие с порф. му подготовка.
ivan40
0 0
Иконимика - пищови 3 стр.

Иконимика - пищови

В зависимост от начина, по който ресурсите участват в икономическия оборот и съобразно ролята в стопанската дейсност на предприятията, се квалифицират в две основни групи: дълготрайни и краткотрайни активи...
messi
1 0
Управление на човешките ресурси пищови 2 стр.

Управление на човешките ресурси (пищови)

В УЧР се акцентира върху 2 осн. аспекта: -върху Управлението като процес на планиране, организиране, координиране; -върху специфичния характер на управленските взаимоотношения, свързани с хората, изразяващи се от наемния характер на работната сила.....
gecata_maina
12 3
Управление на човешките ресурси 8 стр.

Управление на човешките ресурси

Школите и подходите са от първата дисциплина. УЧР е специализирана управленческа функция и е съставна част от общото управление. Човекът присъства във всички школи, защото той е субект и обект на управлението....
gecata_maina
8 0