Материали 1-10 от 9

Лидерство и устойчиво развитие на организацията 71 стр.

Лидерство и устойчиво развитие на организацията

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси във фирма да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси...
lubega
0 0
Индивидуален човешки капитал 52 стр.

Индивидуален човешки капитал

През последните години все повече се утвърждава разбирането, че хората са най-голямото богатство, най-значимият капитал на една страна и за всяка организация. Възможностите, които те притежават за труд, предопределят материалното и духовно развитие на...
gecata_maina
3 1
Здравословни и безопасни условия на труд 104 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Дипломна работа на тема "Здравословни и безопасни условия на труд", защитена на 26 март 2010 г. УНСС - Център за дистанционно обучение, специалност "Икономика на труда" със специализация "УЧР" - магистър...
cblock
28 3
Уязвими групи на пазара на труда - младежка безработица 99 стр.

Уязвими групи на пазара на труда - младежка безработица

Очевидно е, че намаляване остротата на проблема може да стане с подобряване на връзката "държава - университети - бизнес". По този начин подготовката и преквалификацията на безработните младежи ще е в съответствие с изискванията на наличните сво
loli
7 0
Възнаграждение на труда и производителност на труда 12 стр.

Възнаграждение на труда и производителност на труда

В съвременните организации, възнагражденията се приемат не само като начин за възмездяване труда на работниците, но и като начин за ефективното стимулирането на персонала...
nerven
5 0