Материали 1-10 от 444

Управление на човешките ресурси 262 стр.

Управление на човешките ресурси

Настоящето издание на Стратегическо управление на човешките ресурси – теория и практика е предназначено за студенти от магистърски програми. Те са своеобразно продължение на основният курс по Управление на човешките ресурси и имат за цел да разширят..
dannyboy
1 0
Икономика на труда - лекции 133 стр.

Икономика на труда - лекции

Както всяка друга научна дисциплина, така и дисциплината икономика на труда има свой предмет и обект на изследване. Да се определи нейният предмет това означава да се определи сферата на реалната действителност която тя изучава, т.е. да се определи обект
gecata_maina
29 3
Здравословни и безопасни условия на труд 104 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Дипломна работа на тема "Здравословни и безопасни условия на труд", защитена на 26 март 2010 г. УНСС - Център за дистанционно обучение, специалност "Икономика на труда" със специализация "УЧР" - магистър...
cblock
28 3
Уязвими групи на пазара на труда - младежка безработица 99 стр.

Уязвими групи на пазара на труда - младежка безработица

Очевидно е, че намаляване остротата на проблема може да стане с подобряване на връзката "държава - университети - бизнес". По този начин подготовката и преквалификацията на безработните младежи ще е в съответствие с изискванията на наличните сво
loli
7 0