Материали 1-10 от 31

Форми на застраховане и тяхното влияние върху размера на застрахователното обезщетение 11 стр.

Форми на застраховане и тяхното влияние върху размера на застрахователното обезщетение

Формата на застраховане представлява система за определяне на застрахователното обезщетение при определени параметри и възприети условия. във връзка с това се налага да се дефинират някои от параметрите, които се използват при съответните форми на...
aronn
0 0
Бедността в полезрението на социалните политики 11 стр.

Бедността в полезрението на социалните политики

Бедността в полезрението на социалните политики – превръщане на бедността от частен в социален проблем. История и актуални постановки за бедността. Определения и видове бедност...
the_magicer
0 0
Равни възможности Същност и основание 14 стр.

Равни възможности. Същност и основание.

Равни възможности. Същност и основание. Същност и основни форми на дискриминацията в труда и професиите. Обхват и основни принципи на държавната политика за защита на равните възможности. Позитивната дискриминация у нас...
cblock
0 0
Заплащане на труда в пазарни условия 2 стр.

Заплащане на труда в пазарни условия

Същност и функции. Работната заплата е цена на стоката работна сила. Функции. Соц. икономическа – работната заплата е основен източник на доходи за възпроизводство на работната сила. РЗ трябва да съответсва на определено количество...
gecata_maina
0 0