Материали 81-90 от 444

Работна заплата в организация 6 стр.

Работна заплата в организация

Класически елемент на заплащането на труда на персонала е работната заплата, като възмездяване на положения труд по трудово правоотношение. Международната организация на труда определя работната заплата като парично трудово възнаграждение или заработка.
mOn
2 0
Работодателски организации в България 12 стр.

Работодателски организации в България

Процесът на създаване на съвременни трудови отношения и преходът към пазарна икономика у нас има еднаква нужда, както от самостоятелни и силни синдикати, така и о силни работодателни организации.
nezabravima
0 0
Курсова работа за АД Калия 51 стр.

Курсова работа за АД "Калия"

За постигането на своите цели АД "Калия" разчита най-вече на качеството на стоките и услугите, които предлага. Предлаганото кисело мляко е с високо качество и притежава отлични вкусови характеристики.
dannyboy
0 0
Основни насоки за усъвършенстване организацията на труда в търговските фирми Фактори и резерви за повишаване ефективността на труда 9 стр.

Основни насоки за усъвършенстване организацията на труда в търговските фирми. Фактори и резерви за повишаване ефективността на труда.

Усъвършенстване на разделението и кооперирането на труда и изграждане на рационална структура на персонала. Необходимо е де се усъвършенства разделението на труда...
gecata_maina
5 0
Мотивиране на човешките ресурси-теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за практиката 11 стр.

Мотивиране на човешките ресурси-теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за практиката

Много от проблемите на конкуренция, с които съвременният бизнес се сблъсква, изискват промяна в традиционната политика, практика и възможност за управление на хората в организациите.
nerven
4 1
Пазар на труда в условия на световна финансова криза 10 стр.

Пазар на труда в условия на световна финансова криза

Трудовият пазар представлява съвкупност от правни норми, процедури и институции, които осигуряват намирането на предпочитаната работна сила и включването й в трудовият процес, а от там и постигането на желаното равнище на заетост...
loli
0 0