Материали 31-40 от 444

Работоспособност и умора Фази и динамика на работоспособността и умората 5 стр.

Работоспособност и умора. Фази и динамика на работоспособността и умората.

Работоспособността се изразява в способността на човек да изпълнява определена по вид и трудност работа за определено време. Работоспособността е съвкупност от физиологични и психични процеси, при наличието на които дадена трудова дейност се извършва...
the_magicer
0 0
Възникване на допълнителната осигурителна система Мястото й в структурата на съвременните осигурителни системи 12 стр.

Възникване на допълнителната осигурителна система. Мястото й в структурата на съвременните осигурителни системи.

Възникване на допълнителната осигурителна система. Мястото й в структурата на съвременните осигурителни системи. Характер на защитата. Покрити рискови и осигурени лица....
the_magicer
0 0
Организация на труда и трудови стандарти 9 стр.

Организация на труда и трудови стандарти

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация...
silviQ
0 0
Управление на компенсациите и възнагражденията 5 стр.

Управление на компенсациите и възнагражденията

В днешно време фирмите и организациите в България са изправени пред множество проблеми и преспективи. Съвременният пазар на труда може да бъде разглеждан не само като място за съпоставяне на продукти и услуги, а и като място за конкуренция на...
nerven
0 0
Безработица същност видове причини 15 стр.

Безработица – същност, видове, причини

Терминът "безработица" се използва вече повече от 200 години. За първи път се среща думата във Великобритания през 19-ти век, но реално същността й се появява доста преди това...
cblock
0 0
Заетост и безработица 10 стр.

Заетост и безработица

България бележи значителен напредък в областта на борбата с безработицата и осигуряването на заетост, но нашата страна трябва да развие нови политики, които да са пряко свързани с включването на младите хора на пазара на труда...
lubega
0 0
Проект quotОтново на работаquot 12 стр.

Проект "Отново на работа"

Според данни на НСИ и Агенцията по заетостта безработицата намалява. Но дори и по официалните данни заетостта през последните 7-8 години остава непроменена – около 3 млн. 93 хил. души и е на ниво 53-54 % от населението между 16 и 64 години...
ivan40
0 0
Пазара на труда в България безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС 54 стр.

Пазара на труда в България – безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите...
messi
0 0
Концепции и модели за управление на кариерата Възприемани бариери пред кариерното развитие 13 стр.

Концепции и модели за управление на кариерата. Възприемани бариери пред кариерното развитие

Най-общото разбиране за кариера отразява идеята за движение нагоре в избраната професия, което се свързва с печеленето на повече пари, постигането на по-висок статус, власт и престиж, носенето на по-голяма отговорност...
rusev02
0 0