Материали 61-70 от 1338

Публична власт 31 стр.

Публична власт

В настоящата разработка ще разгледаме публичната власт, но първоначално ще разгледаме политиката и нейната същност. Политиката не е всичко, но е във всичко. Тя е в организациите, в синдикалните организации, в партиите, в държавата и други...
ivan40
0 0
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин в Република България 13 стр.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин в Република България

Данъкът е безвъзмездно, невъзвръщаемо плащане, което се налага едностранно по общ ред от държавата и е елемент на бюджетния приход, който заедно с останалите приходи е предназначен за посрещането на обществените потребности...
aronn
0 0
Понятие за правна политика 13 стр.

Понятие за правна политика

Правото е голямо постижение на човешката мисъл. То е резултат на желанието на обществото да намери антипод на хаоса и произвола в развитието на отношенията между хората, да въведе определен ред и стабилност...
daniche90
0 0