Материали 31-40 от 1338

Лекция по ОТП 35 стр.

Лекция по ОТП

Материалът е предназначен за студенти първи курс в специалност Право. Източник е Югозападен унивеситет "Неофит Рилски", преподавател е Тенчо Колев. Лекциите са сбит вариант и са подходящи като помагало за изпита...
rusev02
0 0
Правни презумпции и фикции 6 стр.

Правни презумпции и фикции

Правните презумпции и фикции са особена категория юридически факти и като такива пораждат правни последици. Правните презумпции са предположения, които се подразделят на две категории взависимост от това дали подлежат на доказване....
gecata_maina
0 0
Административен контрол 13 стр.

Административен контрол

Курсова работа по право. Доколкото държавното упрвление в страната е една творческа, динамична дейност, тя се развива постоянно, непрекъсваемо и, разбира се, съществува опасност в някои случаи да се допуснат грешки...
dannyboy
0 0
Накърняването на добрите нрави като основание за нищожност на сделката чл26 ал1 от ЗЗД 8 стр.

Накърняването на добрите нрави като основание за нищожност на сделката (чл.26, ал.1 от ЗЗД)

Правната сделка е средство за задоволяване на потребности. Затова е необходими волеизявленията за сключването и да са извършени свободно от дееспособни лица и при съблюдавана на повелителните правила на закона и на добрите нрави...
lubega
0 0
Обща cелcкоcтопанcка политика 10 стр.

Обща cелcкоcтопанcка политика

Евpопейcкият cъюз е yникален политичеcки и икономичеcки cъюз междy 28 cтpани членки (към днешна дата). Той е cъздаден cлед кpая на Втоpата cветовна война c цел да cе поcтигне икономичеcко cътpyдничеcтво междy членовете на cъюза....
ivan40
0 0
Възникване организация и функции на Европейския съд по правата на човека ЕСПЧ 19 стр.

Възникване, организация и функции на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)

Първи сведения в историята относно правата на човека има в кодекса на Хамурапи – цар на Вавилон, управлявал през 2000 г.пр.н.е. макар и в абстрактен вид, общо и неясно една от първите формулировки се намира в кодекса...
silviQ
0 1