Материали 81-90 от 1338

Курсова работа по облигационно право 24 стр.

Курсова работа по облигационно право

Безспорно тълкуването на разпоредбите чл.90 и чл.91 от закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и тяхната съпоставка е предмет на дискусия, тъй като поражда редица въпроси, на които не може да се отговори с еднозначен отговор...
rusev02
0 0
Юридическо лице - понятие и същност 21 стр.

Юридическо лице - понятие и същност

Този материал е предназначен за студенти, които се обучават в специалност право, по дисциплината гражданско право. Помага на студентите за по-цялостно възприемане на лекция, свързана с изучаване на юридическото лице...
cblock
0 0
Режим на пребиваване на чужденците в територията на Република България за правото на пребиваване Видове пребиваване Режим на пребиаване разрешителен режим и свободен режим 17 стр.
Правни норми 9 стр.

Правни норми

Фундаменталното и най-важно проявление на общата правна нормативност е правната норма. Думата “norma” идва от латинския език и на български се превежда като правило. В правния език правната норма се използва както в правната доктрина, така и в
aronn
0 0
Същност и отличителни черти на едноличния търговец 12 стр.

Същност и отличителни черти на едноличния търговец

Главната икономическа функция на малкия бизнес е свързана със създаването на широк спектър от продукти, в условията на диференциация и индивидуализация на потребителското търсене. Тази негова способност се определя от антимонополната функция на сектора...
daniche90
0 0