Материали 41-50 от 1338

Oснови на правото 17 стр.

Oснови на правото

Почти едновременно с появата на държавата се счита, че възниква и правото. Многобройни са причините за появата на правото, но учените изтъкват 3 основни от тях: защита на собственост, на рода, семейството и на монахра най - вече....
messi
0 0
Търговско право 75 стр.

Търговско право

Науката за търговско право и учебната дисциплина имат за предмет на изследване обективното ТП. Като обективно право, ТП е система от правни норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията в търговския обмен ...
gecata_maina
0 0
Развитие на законодателството за местното самоуправление в България исторически бележки 20 стр.

Развитие на законодателството за местното самоуправление в България, исторически бележки

Местното самоуправление възниква по българските земи още при славянската задруга. В последствие то се изгражда постепенно наред с местната администрация в Първата българска държава като за този период е характерно...
messi
0 0
Понятието quotдържавен суверенитетquot и процесите на глобализация 4 стр.

Понятието "държавен суверенитет" и процесите на глобализация

Възникването и изменението в разбирането за понятието "държавен суверенитет" е резултат от многостранни взаимовръзки в международен аспект. Терминът започва да придобива все по-голямо значение с подписването на Вестфалския мирен договор
ivan40
0 0