Материали 81-90 от 108

Стратегическо планиране и стратегически анализ 16 стр.

Стратегическо планиране и стратегически анализ

Понятието "стратегия" се включва в управленските понятия през 50-те години на миналия век, когато реакцията на неочакваните изменения във външната среда придобива голямо значение. В началото определяха стратегията като наука и...
ivan40
13 1
Почвени проблеми Източници видове и форми на замърсяване на почвата 20 стр.

Почвени проблеми. Източници, видове и форми на замърсяване на почвата

Сушата заема около една трета от земната повърхност. Земите за селскостопански цели и особено обработваемите са много малка част от сушата. В България (обща площ 11 млн.ha) обработваемата земя е само около 4,65 млн.ha....
ivan40
45 3
Анализ на бизнес проект за изграждане на предприятие за производство на сушени плодове 15 стр.

Анализ на бизнес проект за изграждане на предприятие за производство на сушени плодове

Представеният бизнес план е проект за създаване на малко предприятие за производство на сушени плодове в района на град Калифарево. Като основен продукт предприятието ще предлага сушени сини сливи....
loli
54 9
Икономическа характеристика и проблеми на пътническите превози със сухопътен транспорт 13 стр.

Икономическа характеристика и проблеми на пътническите превози със сухопътен транспорт

Пътническите превози, са една от основните дейности в автомобилния и железопътния транспорт и имат голямо стопанско, социално и културно значение. Добре организирания крайградски пътнически транспорт осигурява нормална работа на многобройните...
mOn
5 0
Маркетинг на услугите 14 стр.

Маркетинг на услугите

Браншовете на услугите са доста разнообразни. Държавният сектор с неговите съдилища, служби по заетостта, болници, кредитни агенции, военни служби, полицейски и противопожарни управления, пощи, регулаторни агенции и училища попада в сферата на услугите...
mOn
2 0