Материали 1-10 от 1

Анализ на дейността на транспортна фирма Бултранс 17 стр.

Анализ на дейността на транспортна фирма „Бултранс”

Финансови активи и паричните средства. Стандартните стойности са коефициент на бърза ликвидност – изразява възможността за погасяване на краткосрочните задължения при мобилизация на събираемите краткосрочни вземания...
admin
21 5