Материали 1-10 от 4

Складови процеси и системи 31 стр.

Складови процеси и системи

В съвременната икономика складовете изпълняват важни логистични функции. Процесът на общественото производство е свързан с преместване (транспорт) на предметите на труда между работните места и производствените участъци...
ivan40
6 2
Информационно осигуряване на логистичните процеси 7 стр.

Информационно осигуряване на логистичните процеси

Информационните потоци в логистиката осигуряват мениджмънта със знания за нови пазари, промени в дизайна на опаковката, за увеличаване или намаляване на складовата наличност, за създаване на изгодни нива на обслужване на...
nerven
22 0
Развитие на логистичния пазар в България 8 стр.

Развитие на логистичния пазар в България

В понятието „логистика” както в миналото, така и сега се влага различен смисъл и съдържание. Етимологията на думата „логистика” съвсем не е еднозначна поради това, че има корени в различни езици...
admin
22 2