Материали 51-60 от 108

Анализ на потребителското поведение 23 стр.

Анализ на потребителското поведение

Анализът на потребностите и поведението на потребителите и тяхната динамика са ключова входяща информация за маркетинга на фирмата. Знанията за потребителското поведение са основа за разработване...
nezabravima
2 1
Преоценка на ДМА 6 стр.

Преоценка на ДМА

След първоначалното придобиване на ДМА по преценка на предприятието се подлагат на преоценки, за да не се получава съществена разлика между балансовата и справедливата им стойност в края на отчетния период...
gecata_maina
6 1
Пазар и пазарен механизъм Възникване икономическа характеристика и класифкация на пазарите Обхват елементи и функции на пазара Пазарен механизъм Пазарен потенциал пазарна конюнктура Пазар и търговия 5 стр.

Пазар и пазарен механизъм. Възникване, икономическа характеристика и класифкация на пазарите. Обхват, елементи и функции на пазара. Пазарен механизъм, Пазарен потенциал, пазарна конюнктура. Пазар и търговия.

Пазар и пазарен механизъм. Възникване, икономическа характеристика и класифкация на пазарите. Обхват, елементи и функции на пазара. Пазарен механизъм, Пазарен потенциал, пазарна конюнктура. Пазар и търговия....
nezabravima
5 0
Компоненти на ГАПС Компоновка на ГАПС 2 стр.

Компоненти на ГАПС. Компоновка на ГАПС.

Основните компоненти на ГАПС са: машините; инструментите; автоматизираните инструменти; роботите; транспортните средства, автоматичните складове; автоматичния контрол и управлението на транспорта...
nezabravima
5 0
Проектиране на ДВГ с мощност 150 кв - свръхпълнене 12 стр.

Проектиране на ДВГ с мощност 150 кв. - свръхпълнене

Проекта включва изчисляване на основни размери в КММ, построяване на ВСХ и индикаторна диаграма на двигателя, също така и някой основни величини и коефициенти...
emoto_92
41 3