Материали 41-50 от 108

Хотелиерството като основна дейност в туризма 47 стр.

Хотелиерството като основна дейност в туризма

Хотелиерството може да бъде разглеждано като стопанска дейност, с помощта на която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с пребиваването и с подслоняването за сравнително кратко време в хотелиерски заведения на местни и чуждестранни посетители..
gecata_maina
2 0
Дистрибуция и физическо разпределение на стоките 9 стр.

Дистрибуция и физическо разпределение на стоките

От особена важност за мениджмънта на фирмата са каналите, по които тя получава необходимите й материални ресурси (снабдителните канали) и каналите, чрез които реализира продукцията си...
lubega
6 0
Пищови по финанси 19 стр.

Пищови по финанси

Възникване, еволюция и същност но финансите- финансовата наука е била част от политическата икономия. В първата половина на 19в тя се отделя и изочава само финансовите отношениял основоположниците на тази наука са Адам Смит и Д. Рикардо...
dannyboy
0 0
Екология 26 стр.

Екология

Замърсяване на ос – постъпването на твърди, течни и газообразни вещества или биологични агенти или някакъв вид енергия в количества превишаващи тези на естествения кръговрат на веществата...
messi
1 0
Алтернативни източници на горива 17 стр.

Алтернативни източници на горива

Научните доказателства са ясни: повърхностните температури на Земята се повишават със скорост, предвещаваща подчертаната промяна в глобалния климат. Предишните епохални климатични промени били породени от естествени причини – вариации...
silviQ
0 0
Международен маркетинг 12 стр.

Международен маркетинг

Международният маркетинг се състои от откриване и задоволяване глобалните потребности на потребителите по – добре от конкурентите (вътрешни и международни) и координация на меркетинговите дейности в рамките на ограниченията на глобалната среда...
emoto_92
3 1