Материали 1-10 от 1

Хотелиерството като основна дейност в туризма 47 стр.

Хотелиерството като основна дейност в туризма

Хотелиерството може да бъде разглеждано като стопанска дейност, с помощта на която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с пребиваването и с подслоняването за сравнително кратко време в хотелиерски заведения на местни и чуждестранни посетители..
gecata_maina
2 0