Материали 1-10 от 107

Продуктова специализация на туристическия район Родопи 46 стр.

Продуктова специализация на туристическия район Родопи

Понятието "туризъм" в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разстояния. А в смисъл това е "обиколка", "разходка"...
cblock
0 1
Развитие на туристическия продукт на акционерно дружество quotМусалаquot 10 стр.

Развитие на туристическия продукт на акционерно дружество "Мусала"

Днешно време туризмът се третира като отрасъл, който много бързо променя темповете си на развитие и усъвършенстване, което се отразява изцяло върху икономиката на дадена страна...
gecata_maina
0 0
Културен туризъм и туризъм в селищата с уникални забележителности 88 стр.

Културен туризъм и туризъм в селищата с уникални забележителности

Целта на дипломната работа е да се направи теоретичен и аналитичен анализ на културния и историческия туризъм в страната, като на тази база се изведат основните тенденции за подобряване ефективността на туристическите ресурси в тези области...
aronn
0 0
Тенденции за развитие на селския туризъм в Пирин 9 стр.

Тенденции за развитие на селския туризъм в Пирин

България разполага с изключително благоприятни основни фактори за туристическо развитие: климат, релеф, флора, фауна, води, географска близост до европейските емитивни пазари, добри екологични условия, работна сила...
rusev02
0 0
Разработване на проект от сектор quotТуризъмquot по приоритет 3 на оперативната програма за регионално развитие или мярка 313 от програмата за развитие на селските райони 7 стр.

Разработване на проект от сектор "Туризъм" по приоритет 3 на оперативната програма за регионално развитие или мярка 313 от програмата за развитие на селските райони

През последните 20 години туризма в България се характеризира с много висок темп на развитие, което доведе до ултра-урбанизиране и пренасищане в туристическите курорти...
cblock
0 0